COLUMN

 

Coronacrisis

Enkele overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

De rijksoverheid heeft deze maand enkele maatregelen genomen ter bestrijding van de coronacrisis. Behalve het rijk hebben veel gemeenten ook eigen maatregelen genomen ter bestrijding van deze crisis, zoals bijvoorbeeld voor toeristen- en reclamebelasting, betalingsregelingen en verlaging invorderingsrente. Hiervoor moet u zelf bij uw gemeente informeren. Het Rijk heeft een noodpakket samengesteld dat voorlopig voor een periode van drie maanden geldt en dat uit drie hoofdelementen bestaat:

  1. Noodpakket banen en economie
  2. TOGS (v/h Noodloket)
  3. Liquiditeitssteun
1. Noodpakket banen en economie

De huidige regeling voor werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken en is vervangen door een Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de NOW. Werkgevers met een verwacht omzetverlies van ten minste 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen tot maximaal 90% van de loonsom. De werkgever betaalt het loon van de betrokken werknemers volledig door. De NOW geldt voor een periode van drie maanden, die éénmalig met drie maanden kan worden verlengd. Tijdens deze periode is ontslag om bedrijfseconomische redenen niet toegestaan. Extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers (zzp-ers en eenmanszaken). Voor deze zelfstandige ondernemers met financiële problemen is er een tijdelijk voorziening voor drie maanden voor aanvulling in het levensonderhoud tot maximaal ca. EUR 1.500 per maand netto en is er een lening mogelijk voor bedrijfskapitaal tot maximaal EUR 10.157.

De hoge WW-premie geldt in bepaalde situaties niet voor flexibele contracten en de coulanceregeling uit 2019 voor het lage WW-percentage wordt tot en met 30 juni 2020 verlengd.

2. TOGS/v/h Noodloket (EUR 4.000 1-malig)

Op 27 maart j.l. heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Hiermee is er meer duidelijkheid gekomen over de voorwaarden verbonden aan de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct getroffen zijn door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.

Voor deze éénmalige tegemoetkoming van EUR 4.000 komen nu helaas een beperkt aantal sectoren in aanmerking.

Eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (o.a. kappers, pedicures, visagisten) reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna's, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. Aanvragen kunnen worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister.

3. Liquiditeitssteun

Belastingmaatregelen.

Voor drie maanden kan de Belastingdienst een bijzonder uitstel van belasting verlenen aan alle ondernemers die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen en zal zij geen verzuimboete opleggen voor het niet tijdig betalen van belastingen. Het uitstel kan worden aangevraagd na ontvangst van de aanslag.

De invorderingsrente is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% en de belastingrentes zijn ook tijdelijke verlaagd naar 0,01% per jaar.

Als er een lagere winst wordt verwacht kan de voorlopige aanslag op verzoek worden verlaagd.

Kredietregelingen

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is tijdelijk verruimd. De borgstelling gaat omhoog van 50% naar 75% van een krediet voor overbrugging of voor verhoging van een rekening-courant met een looptijd van maximaal twee jaar. Enkele voorwaarden zijn versoepeld. Aanmelding voor deze regeling loopt via uw bank of kredietverstrekker.

Het garantiebudget voor de GO-regeling wordt verhoogd van EUR 400 miljoen tot EUR 1,5 miljard. Het maximum per onderneming wordt verhoogd naar EUR 150 miljoen.

Qredits is een sociale kredietverstrekker voor bedrijven. Het kabinet is van plan om Qredits financieel met EUR 6 miljoen te ondersteunen voor een periode van negen maanden.

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt tijdelijk verruimd door een gunstiger borgstelling voor werkkapitaal.

Te raadplegen websites

Voor meer informatie en voor de laatste ontwikkelingen over dit onderwerp verwijs ik naar de volgende websites:

Jaap Beunke
30 maart 2020

© 2007-2023 Copyright drs JJ Beunke
Alle rechten voorbehouden