PRIVACY STATEMENT

 

Inleiding

Onze organisatie hanteert het volgende beknopte privacy beleid, dat verdere weerslag vindt in ons register van verwerkingsactiviteiten.

Financieel en Fiscaal Adviesburo Beunke (hierna te noemen "FFAB") verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.

CategorieŽn van persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Van Verwerkingsverantwoordelijke

 1. Naam (initialen, voornamen en achternaam)
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Adresgegevens en woonplaats
 5. BSN
 6. Contactgegevens waaronder telefoonnummer en e-mailadres
 7. Kopie paspoort, ID-bewijs of rijbewijs
 8. FinanciŽle gegevens zakelijk en privť
 9. Bankrekeningnummer/IBAN
 10. Handelsregisternummer
 11. Verzekeringspolisnummers
 12. Kentekens
 13. Bedrijfsnaam

Van werknemers van Verwerwerkingsverantwoordelijke

 1. Naam (initialen, voornamen en achternaam)
 2. Geboortedatum
 3. Adresgegevens en woonplaats
 4. E-mailadres
 5. BSN
 6. Loonstrook gegevens
 7. Bankrekeningnummer/IBAN

De burgerservicenummers (BSN) zijn bijzondere persoonsgegevens, de overige categorieŽn betreffen gewone persoonsgegevens.

Waarom we persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen uit artikel 6 AVG, oftewel op basis van toestemming van de betrokkenen of op basis van een noodzaak. In ons separate register van verwerkingsactiviteiten zijn de grondslagen opgenoemd. 

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken zijn:

 • De werkzaamheden die nodig zijn voor onze dienstverlening.
 • De hosting, het beheer en onderhoud van (portal)systemen die worden gebruikt om onze dienstverlening mogelijk te maken
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Hoe lang we gegevens bewaren

FFAB zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar.

Delen met anderen

FFAB deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
FFAB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

FFAB gebruikt geen technische en functionele cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jjbeunke.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. FFAB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

FFAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen bestaan uit fysieke en digitale toegangscontrole, autorisaties en bevoegdheidscontrole en protocollen voor het wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jjbeunke.nl.

Amersfoort, mei 2018
© 2007-2023 Copyright drs JJ Beunke
Alle rechten voorbehouden