BELASTINGZAKEN

 

Ieder jaar wordt op Prinsjesdag het “Belastingplan” voor het volgende jaar door de regering aangekondigd. Samen met andere fiscale wet- en regelgeving zorgt het Belastingplan jaarlijks voor flink wat wijzigingen op belastinggebied die bovendien in korte tijd door de Tweede en Eerste Kamer worden geloodst.
Het is vooral voor ondernemers van belang dat zij op de hoogte zijn van de voor hen relevante wijzigingen en dat ze daar goed over worden geadviseerd.

Op het gebied van Nederlandse belastingen kunnen wij onder andere de volgende diensten aanbieden:

  • Verzorgen van belastingaangiften (inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, loon- en dividendbelasting en successierechten)
  • Adviseren inzake belastingen en belastingverdragen
  • Fiscale advisering bij bedrijfsovernames en fusies
  • Assisteren bij belastingcontroles
  • Salarisadministratie

Belastingen hebben veel raakvlakken met andere disciplines zoals pensioenen, hypotheken en notariële en civielrechtelijke onderwerpen. Wij kunnen u assisteren bij vraagstukken op het gebied van andere disciplines met een fiscale dimensie.
Dat doen wij waar nodig in goed overleg met andere deskundigen.

© 2007-2023 Copyright drs JJ Beunke
Alle rechten voorbehouden